Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

Zołciński herbu Lubicz (t. 10 s. 182)

Zołciński herbu Lubicz, czy Zołczyński na Rusi i w Płockiem. Jan Zołciński kanonik Kujawski 1586. Acta Synod. Vladisl. N. Zołciński kardynałowi Hozjuszowi miły. Rescius de transitu Hosii tom. 2. oper. f. 490. Jerzy z Zołczyna Zołczyński za Króla Stefana odważny kawaler, starosta Żydaczowski, z Brzozowską sterilis: brat jego rodzony Wojciech tylko córkę zostawił Piasecką pisarzową ziemską Buską. Stanisław drugi brat jego, od których był Jerzy komornik ziemski Sanocki 1609. Acta Terrestr. Leopol. Walerian pisarz grodzki Sanocki 1624. Histor. Coll. Crosn. Paweł w zakonie naszym życie zakończył 1729. w Krakowie. [str. 183]

April 3rd, 2014  in Uncategorized No Comments »

Leave a ReplySwitch to our mobile site