Lubicz

Lubicz (Luba, Lubow, Łuba) – polski herb szlachecki

Herbem Lubicz pieczętowały się przede wszystkim rodziny średnio- i drobnoszlacheckie, najbardziej rozpowszechniony był na ziemi brzeskiej, inowrocławskiej, lubelskiej, łęczyckiej, poznańskiej, sandomierskiej, krakowskiej i sieradzkiej a także w województwach trockim, nowogródzkim wileńskim i podlaskim.

Tarcza – Gotycki kształt tarczy oznacza starożytność rodu którego początki giną w zamierzchłej przeszłości.
Kolor Błękit – Kolor ten symbolizuje prawość, wierność, pobożność, zaufanie. Ponadto stałość, czujność, patriotyzm, piękność, wzniosłość i pochwałę. Błękit pola tarczy jest barwą nieba. Błękit nieba symbolizuje pobożność. Pobożność jest cnotą którą musi praktykować rycerz chrześcijański. Wedle innej interpretacji błękit symbolizuje bohaterstwo na polu wojennym. Błękit to kolor rycerskiej krwi przelanej w obronie Wiary, Króla i Kraju. Złoto (metal krzyży) jest najwznioślejszym metalem heraldycznym. Złoto przedstawia światło i dlatego symbolizuje Wiarę. Zgodnie z zasadą “Pro Fide, Rege et Lege” polski szlachcic zobowiązany jest do obrony Świętej Wiary przodków. Kolor ten oznacza też szlachetność, życzliwość, otuchę, wyniosłość, hojność i podniesienie umysłu. Srebro – kolor ten to oznaka pokoju i szczerości. Oznaczać też może pokorę, uczciwość, czystość i niepokalaność.
Mobilia herbowe – (podkowa i krzyż kawalerski) – te dwie figury uszczerbione to elementy tarczy herbu. Krzyż – Chrystus przez swoją śmierć uczynił krzyż symbolem chwały i tryumfu. Krzyż z tarczy miał moc uzdrawiania, przynosił jednak zgubę temu kto nie był godny nosić tej tarczy. Krzyż ma oznaczać rycerza którego pobożność dorównuje męstwu. Podkowa srebrna lub biała – jest symbolem stałości oraz szczęścia. Każdy rycerz powinien umieć w razie potrzeby ukuć sobie i podkowę i miecz, stąd jej związek z symboliką rycerską i popularnośc w heraldyce polskiej.
Klejnot “W kleynocie nad złotą koroną szlachecką pęk trzech piór strusich” Strusie pióro oznaczało prawdę, sprawiedliwość i porządek. Miało też zapewne służyć nosicielowi w chwili śmierci, kiedy jego grzechy położone będą na jednej szali wagi, a na drugiej – pióro strusie. Pióro było emblematem prawdy i sprawiedliwość. Trzy strusie pióra to oznaczenie “Pana”, “Wolnego Pana” – rangi wyższej od szlachcica czy szlachcic zagrodowego lub nietytułowanego, a niższej rangi od wilemoży i arystokraty (5-7 piór)[potrzebne źródło]. W monarchiach Europy zachodniej jako równoważy używany był tytuł barona.
Wcześniejsza wersja herbu posiadała czerwoną tarczę.
Lubicz- także: Luba, Łuba, Łubik, Łubicz, Łubek, Libicz, Łubow, Lubow
Zawołanie wojenne: Libicz, Luba. Nazwa być może pochodzi od słowa “luba” – szczupły, smukły.

Tarcza – Gotycki kształt tarczy oznacza starożytność rodu którego początki giną w zamierzchłej przeszłości.
Kolor Błękit – Kolor ten symbolizuje prawość, wierność, pobożność, zaufanie. Ponadto stałość, czujność, patriotyzm, piękność, wzniosłość i pochwałę. Błękit pola tarczy jest barwą nieba. Błękit nieba symbolizuje pobożność. Pobożność jest cnotą którą musi praktykować rycerz chrześcijański. Wedle innej interpretacji błękit symbolizuje bohaterstwo na polu wojennym. Błękit to kolor rycerskiej krwi przelanej w obronie Wiary, Króla i Kraju. Złoto (metal krzyży) jest najwznioślejszym metalem heraldycznym. Złoto przedstawia światło i dlatego symbolizuje Wiarę. Zgodnie z zasadą “Pro Fide, Rege et Lege” polski szlachcic zobowiązany jest do obrony Świętej Wiary przodków. Kolor ten oznacza też szlachetność, życzliwość, otuchę, wyniosłość, hojność i podniesienie umysłu. Srebro – kolor ten to oznaka pokoju i szczerości. Oznaczać też może pokorę, uczciwość, czystość i niepokalaność.
Mobilia herbowe – (podkowa i krzyż kawalerski) – te dwie figury uszczerbione to elementy tarczy herbu. Krzyż – Chrystus przez swoją śmierć uczynił krzyż symbolem chwały i tryumfu. Krzyż z tarczy miał moc uzdrawiania, przynosił jednak zgubę temu kto nie był godny nosić tej tarczy. Krzyż ma oznaczać rycerza którego pobożność dorównuje męstwu. Podkowa srebrna lub biała – jest symbolem stałości oraz szczęścia. Każdy rycerz powinien umieć w razie potrzeby ukuć sobie i podkowę i miecz, stąd jej związek z symboliką rycerską i popularnośc w heraldyce polskiej.
Klejnot “W kleynocie nad złotą koroną szlachecką pęk trzech piór strusich” Strusie pióro oznaczało prawdę, sprawiedliwość i porządek. Miało też zapewne służyć nosicielowi w chwili śmierci, kiedy jego grzechy położone będą na jednej szali wagi, a na drugiej – pióro strusie. Pióro było emblematem prawdy i sprawiedliwość. Trzy strusie pióra to oznaczenie “Pana”, “Wolnego Pana” – rangi wyższej od szlachcica czy szlachcic zagrodowego lub nietytułowanego, a niższej rangi od wilemoży i arystokraty (5-7 piór)[potrzebne źródło]. W monarchiach Europy zachodniej jako równoważy używany był tytuł barona.
Wcześniejsza wersja herbu posiadała czerwoną tarczę.
Lubicz- także: Luba, Łuba, Łubik, Łubicz, Łubek, Libicz, Łubow, Lubow
Zawołanie wojenne: Libicz, Luba. Nazwa być może pochodzi od słowa “luba” – szczupły, smukły.

Tekst zaczepniety z WikiPedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubicz_(herb_szlachecki)

Leave a ReplySwitch to our mobile site